Wīnland

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Ƿīnland ƿāfung.

Ƿīnland is land in Norþamerican þe ƿæs be þǣm Norþmenn Leif Ericsuna namod, ymb þæt 1000. gēar.

Wiki letter w Þis gewrit is stycce. Þu most Uikipædie mid ætiecunge hire helpan.