Simeon II Pulgara Cyning

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan
Simeon cyning mid gaderunge

Simeon II is Pulgara cyning. His tītul on Pulgarisc is Tsar. Hē gelosen his cynestōl in 1946 þā cwōm Russe on Pulgarum, ac æfterþǣm communismus feall wearþ hē forma þegn.