Ænglisc grammaticcræft

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan

Bīnaman[adihtan | ādihtan fruman]

Cāsus 1a anf. 2er anf. 3a anf. 1a mnf. 2er mnf. 3a mnf. āsciendlic
Nemniendlic ic þū hē, hēo, hit hīe hwā
Āgniendlic mīn þīn his, hire, his ūser ēower hira hwæs
Forgifendlic þē him, hire, him ūs ēow him hwǣm
Wrēgendlic mec þec hine, hīe, hit ūsic ēowic hīe hwone