Cīnan Folclicu Cynewīse

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Cīnan Folclican Cynewīsan stōw
Cīnan Fāna

Sēo Cīnan Folclice Cyneƿīse (Pinginisce: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó About this sound hīeran ; Þēaƿlīce: 中華人民共和國 Ānfealdode: 中华人民共和国), gemǣnelīce geháten Cīna, is land in Ēasternre Asie. His hēafodstōl is Pecing.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.