Wīnland

Fram Wikipǣdian
(Edlǣded of Ƿīnland)
Jump to navigation Jump to search
Ƿīnland ƿāfung.

Ƿīnland is land in Norþamerican þe ƿæs be þǣm Norþmenn Leif Ericsuna namod, ymb þæt 1000. gēar.

Wiki letter w Þis gewrit is stycce. Þu most Uikipædie mid ætiecunge hire helpan.