Ælle Sūþseaxna cyning

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Ælle is in ǣrnum geƿritum, æs þǣm ǣrestum cyninge þāra Sūþseaxa, in hƿæt is nū Sūþseaxe, Englalande, fram 477 tō ymbe 514.

Wiki letter w Þis gewrit is stycce. Þu most Uikipædie mid ætiecunge hire helpan.