Ælle Sūþseaxna cyning

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan

Ælle is in ǣrnum geƿritum, æs þǣm ǣrestum cyninge þāra Sūþseaxa, in hƿæt is nū Sūþseaxe, Englalande, fram 477 tō ymbe 514.