Tracia

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan
Thrace modern state boundaries.png

Tracia (Crēcisc: Θράκη, Lǣden: Thracia) is land butwuh Donua ēa, Euxinus and þǣm Egiscan Sǣ. Swā land wæs hēo gecnāwen þǣm Ealdcrēcum and þǣm Rōmwarum. Hit wæs underrīce þæs Rōmāniscan Rīces.

Norðernu Tracia is nū Pulgaraland. Sūþernu Tracia is betwēonum Grēclande and Turcland bedǣled. Crēcas namiaþ heora dǣl "Westernu Tracia" (Crēcisc: Δυτική Θράκη) and Turcena dǣl "Ēasternu Tracia (Crēcisc: Ανατολική Θράκη).

Constantinopolis, on Turciscre Ēasternre Tracie, wæs Cāsera stol and is sēo mǣste burg on Tracie.