Pippen III Francena Cyning

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan

Pippen III ōþre naman Pepin sē Scort(714 - 768) ƿæs Francena Cyning of 751768) and hē ƿæs sē ǣrrsta Francena cyning þæs Carl-hūse. His sunu and æftergenga ƿæs Carl sē Micel Francena Cyning, and his cynecynn is æfter þissum Carle genmned.