World of Warcraft: Wrath of the Lich King

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Ƿoruld Gūþcræftes: Ƿræþ þæs Līċcyning

World of Warcraft: Wrath of the Lich King (þæt mǣneþ on Englisce "Ƿoruld Gūþcræftes: Ƿrǣþþu þæs Līccyninges") is underset gamen tō þǣm folclican Blizzard gamen World of Warcraft, æfter World of Warcraft: The Burning Crusade.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.