Sibba hweorfunga

Gān tō: þurhfōr, sēcan

This is a list of changes made recently to pages linked from a specified page (or to members of a specified category). Pages on your watchlist are bold.

Nīwra andwendunga cyras Īewan æftemestan 50 | 100 | 250 | 500 hweorfunga in æftemestum 1 | 3 | 7 | 14 | 30 dagum

Hȳdan inmeldode brūcend | Hȳdan uncūðe brūcendas | Hȳdan mīna ādihtunga | Īwan searuþrǣlas | Hȳdan lȳtla ādihtunga | Show page categorization | Īwan Wikidata
Īewan nīwa hweorfunga, onginnenda of 20:49, 13 Gēolmōnaþ 2017
   
Trametes nama:
List of abbreviations:
N
Þēos ādihtung scōp nīwne tramet (seoh ēac getæl nīwra trameta)
ly
Þēos is lytel ādihtung
þr
Searuþrǣl fremede þās adihtunge
D
Ādihtung of Wikidata
(±123)
Þæs trametes micelness wæs andwended þȳs rīme grēatbitena

13 Gēolmōnaþ 2017

9 Gēolmōnaþ 2017

6 Gēolmōnaþ 2017