Toscead betweox fadungum "Penda Miercna Cyning"

Jump to navigation Jump to search
Nīwe tramet: '''Penda''' (ācwæl Blōtmōnaþ 15, 655) wæs cyning þæs Mierċes, rīċe in hwæt todæġ Englisc [[Englisce Middland|Mi...
(Nīwe tramet: '''Penda''' (ācwæl Blōtmōnaþ 15, 655) wæs cyning þæs Mierċes, rīċe in hwæt todæġ Englisc [[Englisce Middland|Mi...)
(Nænig toscead)
6,460

edits

Þurhfore getæl