Fǣgness betweox fadungum "Maria Scotta Cwēn"

Jump to navigation Jump to search
nis nǣngu scortness þǣre adihtunge
{{Cyþþubox Æþel|Wealdend
| nama=Maria I Scotta CwēnCƿēn
| titul=Scotta CwēnCƿēn
| biliþ=Mary,_Queen_of_Scots_after_Nicholas_Hilliard_(crop).jpg
| cynedōm=14 Gēolmōnaþ 1542 – 24 Mǣdmōnaþ 1567
| æftergenga=[[Iacobus VI Scotta Cyning|Iacobus V]]
| acennesse=8 Gēolmōnaþ 1542
| cenningstow=[[LinliþgowLinliþgoƿ]] Heall
| deaþ=8 Solmōnaþ 1587
| deaþ stede=[[Foþeringahæg]] Castel

Sōcne getæl