Nægling

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Nægling ƿæs Bēoƿulfes ōðer sƿeord nægling gehāten þǣr ymbe in þǣre namlican bēc āƿriten is. Him hit ne dohte nān æt þearfe ac hēanlice formealt his ecg æt dracan hilde sƿā sƿā hrunting ǣror gesƿac æt mōdor Hilde; þā scolde hǣleþ handa dugan.

Wiki letter w Þis gewrit is stycce. Þu most Uikipædie mid ætiecunge hire helpan.