Mōtung:Cenia

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Nama[ādihtan fruman]

Me þyncþ þeos sidan nama scolde Cynia beon, sƿa þæt ƿe ne habbaþ che fram ce. — ᚹᚩᛞᛖᚾᚻᛖᛚᛗ (ᚷᛖᛋᛈᚱᛖᚳ) 22:05, 9 Mǣdmōnaþ 2011 (UTC)

Þæn healdon Bretware þis land sæd man his naman /ˈknjə/ ac nū secgþ his folc /ˈkɛnjə/. Ǣr wrāt man þæs beorges naman Kenia. Næfre wæs /y/ his stefn.
Oftost is C /tʃ/ beforan e and beforan y ac sum word hæfþ /k/. K mōt man brucan on Englisc. Hogweard 18:37, 11 Mǣdmōnaþ 2011 (UTC)
Ah, þonne Kenia brucaþ ƿe. — ᚹᚩᛞᛖᚾᚻᛖᛚᛗ (ᚷᛖᛋᛈᚱᛖᚳ) 21:51, 11 Mǣdmōnaþ 2011 (UTC)