Brūcendmōtung:Dr. Shaggeman

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Ƿilcumen tō þǣm Engliscan Ƿicipǣdian — ᛁᚳ ᚻᚹᛁᛋᛈᚱᛖ ᛁᚾ ᚦᚫᛗ ᛠᚱᛖᚾ ᚦᚪᚱᚪ ᛞᛠᛞᚪ... 21:11, 25 Se Æfterra Gēola 2009 (UTC)