Brūcend:Hayden120/Sandbox

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search
Statue d'Alfred le Grand à Winchester.jpg

Sēo frēo ƿīsdōmbōc þe ǣniȝ mæȝ ādihtan. Mid 3,140 ȝeƿritum.

New to this Wikipedia? Cannot speak Old English? See our help page.

Nīƿlicu ƿord · Hū secge ic...? · Friȝnan friȝnunge