Gerinnung

Fram Wikipǣdian
(Edlǣded of Ȝerinnunȝ)
Gān tō: þurhfōr, sēcan

Sēo gerinnung mennisces blōdes is a manigfeald weorc under þǣm blōd wierþ fæst clott. Hēo is hefig dǣl blōdfæstunge on þǣre þe derod ǣdre wāg is geþeaht mid blōdclottspēnclotte tō forsettenne blēdunge and tō helpenne tō bētenne deroda ǣdran. Cōða on gerinnunge cunnon wyrcan mā blēdunge oþþe blōdinfæstunge and ǣdrforsettunge.

Sceortlīce[adihtan | ādihtan fruman]

In gewunelīcum hāde gerinnunge is ongunnen bearhtmhwīlum æfter sēo derung gelimpþ þǣre ǣdrinrinde; þǣr līmblōd macaþ blōdfæstendne clamm be þǣre derunge stōwe. Mann hāteþ þis forme blōdfæstung. Æfterre blōdfæstung þǣræfter gelimpþ þǣr blōdwǣtdǣlas, þā hātaþ clottimbras, andswariaþ (on manigfealdre endebyrdnesse) tō scieppenne blōdclottspēna þā hyrdaþ þone līmblōdclamm.

Frome blōdfæstung[adihtan | ādihtan fruman]

Forme blōdfæstung is begunnen þǣr līmblōd ætfielhþ flǣsclīmtimberspēninclum on þǣre ǣdrinrinde þurh ānlīce afōndas for Ia oþþe IIa swēteltimberæglīmtimbere synderlīce on þǣm anwlitan flǣsclīmtimbres. Þēos ætfeolung gelimpþ þurh þone ǣdrblēdungādltimber, þe wyrceþ bindunga betweox þǣm līmblōdclēofan Ib oþþe IX oþþe X swēteltimberæglīmtimbere and flǣsclīmtimberspēninclum.

Þā līmblōdclēofan sind þonne ongunnene and hīe bedǣlaþ þā innunge heora cyrnela tō þǣm blōdwǣtan, þe þonne onginþ ōðre līmblōdclēofan and hwīte blōdclēofan. Hīe drēogaþ wrixle on heora gesceape þe nacaþ lēohttimbereletimbrenne andwlitan þǣm gerinnungtimberum þā þurfon his. Spēnæglīmtimber bint nēa līmblōdclēofan þurh þā scieppunga hlenca þurh þone IIb oþþe IIIa swēteltimberæglīmtimber. Ēac beginþ gerinnunginwyrcend līmblōdclēofan.

Æfterre blōdfæstung[adihtan | ādihtan fruman]

Sēo endebyrdness gerinnunge[adihtan | ādihtan fruman]

Sēo gerinnungendebyrdness. Rǣdunge endebyrdness: HWMK = Gemotlīce hefig fōrelirweccendmoltentimber, PK = Fōrelirweccendlȳsendmoltentimber, TFPI = Flǣscmasctimberpæþhremming. Sweart arewe = awendung oþþe onginn gerinnungtimbres. Rēada arewan = weorc hremminga. Hǣwna arewan = andswara þā sind afȳsda fram wyrcendum timbre. Grǣg arewe = missenlīca brūcunga gerinnunginwyrcendes.

Sēo endebyrdness gerinnunge æfterran blōdfastunge hafaþ twegen paðas, se hrīnungonginnpæþ and se flǣscmasctimberpæþ þā wyrcaþ blōdclottspēna. Mann ǣr wēnde þætte sēo endebyrdness gerinnunge stōde on twǣm paðum þā wǣron efen hefige þā wǣron geþēode wiþ gemǣnne pæð. Mann wāt nū þæt se forma pæþ for þǣm onginne blōdes gerinnunge is se flǣscmasctimberpæþ. Þā paðas sind endebyrdness andswara, on þǣm þe fōreinwyrcend seolcscearplyftegednes inæglīmtimberinwyrcendes and þæs fōreinwyrcendes swēteltimberæglīmtimbren efentimber sind ongunnen tō weorðenne wyrcende dǣlas þā þonne gefȳsaþ þā nīehstan andsware on þǣre endebyrdnesse. Gerinnunga timberas sind gewunelīce gewriten mid Rēmiscum rīmum, mid lytelum "a" stafan on þǣm ende tō tācnienne wyrcende sceap, þe endemest wyrceþ betweohbundena blōdclottspēna.

Þā gerinnungtimberas sind seolcscearplyftegedne inæglīmtimberinwyrcendas būton FVIII and FV þā sind swēteltimberæglīmtimbras. Þā seolcscearplyftēgednan inæglīmtimberinwyrcendas wyrcaþ þurh þā ætfeolunge ōðrum æglīmtimberum be ānlīcum stōwum. Se XIII timber is betweohscearplyftegedscearplyftinwyrcend. C æglīmtimber is ēac seolcscearplyftegeden inæglīmtimberinwyrcend.

Sēo gerinnungendebyrdness cann mann sceortlīce amearcian þus: -

  1. Flǣscmasctimberpæþ: þæt hēafodweorc þisses pæðes is tō forþberenne gemet gerinnunginwyrcendes. Gerinnunginwyrcend is se ānlīca hefigosta dǣl þǣre gerinnungendebyrdnesse gif mann smēage his andswara onginnes weorc. FVIIa begǣþ on mārum gemete þonne ǣnig ōðer ongunnen gerinnungtimber, and æfter gederunge on þǣre ǣdrinrinde is flǣscmasctimber (TF) forþsend, and þis þǣr wierþ æglīmtimbermanigfealdness mid FVIIa (þēos manigfealdness hāteþ TF-FVIIa) and þis onginþ FIX and FX. FVII self is ongunnen fram gerinnunginwyrcende, FXIa, blōdclottspēntōlȳsunginwyrcend, FXII, and XFa. Þæt onginn FXa fram TF-FVIIa is nēan sōna forseted fram flǣscmasctimberhremminge (TFPI). FXa and his efentimber FVa wyrcaþ þā fōregerinnunginwyrcendtimbermanigfealdnesse þe awendeþ fōregerinnunginwyrcend tō gerinnunginwyrcende. Gerinnunginwyrcend þonne onginþ ōðre dǣlas þǣre gerinnungendebyrdnesse, ēac FV and FVII (þe wierþ FXI and þā þā FIX), and onginþ and lȳseþ FVIII fram bindunge tō vWF. FVIIIa is se efenwyrcend FXIa and ætgædere hīe wyrcaþ þā tēoþtimberclēofendmanigfealdnesse þe onginþ FX and swā gǣþ se hring forþ.
  2. Hrīnungonginnpæþ: sēo forme æglīmtimbermanigfealdness on flǣsclīmtimbre is geworht fram gemotlīce hefigum fōrelirweccendmoltentimbre (HMWK), fōrelirweccendlȳsendmoltentimbe, and FXII; fōrelirweccendlȳsendmoltentimber is is awend tō lirweccendlȳsendmoltentimbre, and FXII wierþ FXIIa. FXIIa awendeþ FXI tō FXIa. FXI is ēac ongunnen fram FVIIa. FIX is þonne ongunnen fram FXIa þe mid his efentimbre FVIIIa wierþ sēo tēoþtimberclēofendmanigfealdness þe awendeþ FX tō FXa. Þæt lytele weorc þe se hrīnungonginnpæþ dēþ on þǣm onginne clottmacunge cann mann sēon for þȳ þe þroweras mid grēatum wanum FXII, HMWK and fōrelirweccendlȳsendmoltentimbres nabbaþ blēdungādle.
  3. Gerinnunginwyrcend wyrceþ hefiglīce on gerinnunge. His hefigoste weorc is sēo awendung spēnæglīmtimbres tō blōdclottspēnum, se hēafodtimber þæt blōdfæstungclammes. Ēac onginþ hē FVIII and FV and heora hremmminge C æglīmtimber (þǣr blōdclottgefadungæglīmtimber sīe andweard), and hē onginþ FXIII, þe wyrceþ efenweorþe bendas þā cnyttaþ betweox þǣm blōdclottspēnmanigdǣltimbrum þā sind geworhte fram wyrcendum āndǣltimbrum.

Æfter onginne fram þǣm hnīgungonginnpæðe oþþe flǣscmasctimberpæðe is sēo gerinnungendebyrdness freoðod on blōdfæstungfȳsendre byrdnesse fram þǣm wuniendan onginne FVIII and FIX tō wyrcenne þā tēoþtimberclēofendmanigfealdnesse, oþþæt hēo sīe gesleaht fram þǣm wiþgerinnungpaðum.

Efentimbras and hremminga[adihtan | ādihtan fruman]

Missenlīc andweorc sind nȳdþearf for þǣm rihtan weorce þǣre gerinnungendebyrdnesse:

  • Cealctimber and lēohttimbereletimber (andtimber þǣre clēofanfilmne) sind nȳdþearfe on þǣm tēoþtimberclēofendes and fōregerinnunginwyrcendtimbres manigfealdnessum. Cealctimber is andweorc þǣre bindunge þāra manigfealdnessa þurh þā endesittendan gamma cōlæðmlyftegedlīmscearplyftegedlāfa on FXa and FIXa wiþ þā lēohttimbereletimbrene andwlitan þā sind areahte fram blōdlīme. Cealctimber is ēac nȳdþearf be ōðrum stedum on þǣre gerinnungendebyrdnesse.
  • K līffōda is full hefig timber on liferlīcum līmscearplyftæðmlyftinwyrcendum þe ēacnaþ līmscearplyftegedlāfa on þǣm timbrum II, IX, and X, ēac S æglīmtimbre, C æglīmtimbre, and Z æglīmtimbre. Wana K līffōdan (tō bȳsne, on undrincunge, nytte gerinnungforsettenda, oþþe ādle) forseteþ þæs inwyrcendes weorc and wyrceþ þā gescapennesse K līffōdlēasæglīmtimbra; þis wyrceþ dǣllīc oþþe nā gamma cōlæðmlfytegedinsettunge and gewǣceþ þāra gerinnungtimbra cræft tō þēodenne wiþ areahtne lēohttimbereletimber.

Þrēo weorc wiþbregedaþ þā gerinnungendebyrdnesse. Ungewunelīcnessa cunnon ēacnian þā wēne þæt blōdinfæstung gelimpe:

  • C æglīmtimber is hefig efentimbra hremming, þe gewanaþ þā FVa and FVIIIa efentimbras. Hit is ongunnen fram gerinnunginwyrcende mid blōdclottgefadungæglīmtimbre and þearþ þæt his efeninwyrcend S æglīmtimber wyrce. Asprungenness ǣghwæðeres S æglīmtimbres oþþe C æglīmtimbres on rīme oþþe gebyrde cann wyrcan oferblōdinfæstunge. Gewanod weorc C æglīmtimbres (þurh wiðercirr ongunnen C æglīmtimbres), tō bȳsne þurh oferblōdinfæstunge V timber oþþe ofermmicelne VIII gerinnungtimber, ēac cann wyrcan blōdinfæstunge wēne.
  • Wiþgerinnunginwyrcend is seolcscearplyftegedenra inæglīmtimberinwyrenda hremming þe gewanaþ þā seolcscearplyftegedne inæglīmtimberinwyrcendas; gerinnunginwyrcend and Xa timber, ēac XIIa timbre and XIa timbre. Hē is ā dōnlīc, ac his ætfelgung þissum timbrum is ēacnod manigfealdlīce þurh þǣre andweardnesse liferswefelegedsealt (swētscearplyfttimber) oþþe þā tōþegnunge lifertimbera (missenlīc lifertimberlīc ēacniaþ gesibbnesse tō FXa, FIIa, oþþe tō bǣm). Wana on micelnesse oþþe byrdnesse witgerinnunginwyrcendes (fram gebyrde oþþe fram æfter gebyrde) wyrceþ oferblōdinfæstunge
  • Flǣscmasctimberpæþhremming dweleþ onginne of FIX and FX fram FVIIa æfter hire ǣrstan onginne.
Commons:Category
Wikimedia Commons hæfþ mā ymelena ymbe: