Ǣȝhnōg

Fram Wikipǣdian
Gān tō: þurhfōr, sēcan
Ǣȝnōg.jpg

Ǣȝhnōg is swēt drinc meolce staþoles þe man macaþ mid meolce, rēame, swētstāne and bēatenum ǣġrum and þe man ġesyflaþ cinnamon and muscata. Hit mæġ ēac behabban līþ.

Ǣȝhnōg is folcliċ in American on ƿintertīde and on Ȝēole.