Æðelstān Sūþseaxa Cyning

Fram Wikipǣdian
Jump to navigation Jump to search

Æðelstān (Lǣden: Athelstan rex) ƿæs cyning Sūþseaxa.

Wiki letter w Þis geƿrit is stycce. Þū mōst Ƿikipǣdie mid ætīecunge hire helpan.